Glöm inte ekonomin

När man startar upp företag är det lätt att förblindas av viljan att skapa affärer, att ge god service och att få en bra relation med kunden. Mitt under denna process kommer tyvärr det som många företagare tycker är lite tråkigt, ekonomin. Inte ekonomin i sig alltså, den är oftast rolig – åtminstone om man får ta ut lite lön. Det som av många upplevs som ett problem är däremot själva bokföringen. Här finns det alltså en god anledning att ta hjälp av en kunnig revisor eller revisionsbyrå.

Just den löpande bokföringen är något som många tycker är den tråkiga biten av företagandet, därav är det också många som skjuter detta arbete på framtiden. Resultatet är högvis med papper till slut som ska sorteras in i rätt ordning och placeras i pärmar. Det säger sig självt att det inte är en särskilt bra metod att spara papper på ett skrivbord och sedan lägga en dag på att sortera allting. Det är klart lämpligare att ha en pärm nära till hands och sedan sätta in alla viktiga papper så fort de dyker upp. Den sammanlagda tiden det tar är betydligt kortare. Dessutom tenderar det här att göra hela situationen lite mindre stressig. Och som en ekonomisk aspekt för dig själv så är detta också en besparande åtgärd istället för att lämna över en kasse med papper till din revisor, som då måste sortera allting. Sådant kostar naturligtvis onödiga pengar.

En bra revisor kan – förutom att bistå med naturliga områden som revision – också vara behjälplig i ekonomiska frågor kring vad som går att göra avdrag för. Är dina inköp avsedda för ditt företag, då kan du oftast köpa dessa på företaget. Regelverket kan dock vara snårigt här, men det har din revisor koll på. Det här underlättar för dig om det skulle bli så att Skatteverket bestämmer sig för att kontrollera ditt företag.