Hur tillverkas Bowlingklot?

Kärnan
Kärnan kan ha stor effekt på hur klotet beter sig. Kärnan kan göra klotet förlåtande när det kommer till och hook och slize (Om spelaren tenderar att spela mer åt vänster eller höger) Beroende på formen kan kärnan ha mycket eller knappast någon effekt på hooken och slizen, beroende på dess form. Det krävs stor kunnighet att låta tillverka en specialutformad kärna utifrån en spelares spelstil.

Fyllmedel
Kärnan placeras i en form och fylls ut med små pellets av glas. Efter detta så fyller man på med en tätare blandning av smälta pellets av plast. Olika proportioner av olika fyllmedel gör det möjligt för tillverkaren att göra klot i olika vikter.

Ytskiktet
Den kulformade kärnan och det fixerade fyllmedlet placeras i en annan form och man tillsätter smälta pellets av plast tillsammans med andra ämnen för att skapa klotets ytskikt. Denna process lämnar mikroskopiska hål i klotet som fångar upp en del av oljan på banan och därmed ger klotets sin unika egenskap. När det är klart härdas klotet i en särskild ugn till önskad hårdhet.

Polering
Nu handlare det om att få till rätt konsistens samt snabbhet på klotet. Genom att polera klotet olika mycket kan gör stor inverkan på hur det ter sig på banan. Ju mer man polerar klotet ju snabbar blir spelet. Här gäller det att ha tungan rätt i mun och göra en avvägning mellan rullförmågan och kraft.

Få det borrat!
De viktigaste när det kommer till bowlingklot är borrningen av hålen. Hållen ska passa för varje enskilds spelares hand och spelstil. Borrningen utförs hos professionella bowlingbutiker, av proffs. Det är inte ovanligt att man borrar om klotet flera gånger i och med att spelaren förändrar sin spelstil, eller växer.