Vikten av rätt E-handelslådor

Under de senaste åren har e-handeln växt oerhört mycket och snabbt. Bara under år 2020 växte e-handeln med 40% och under 2021 omsatte e-handeln hela 146 miljarder kronor och lyckades således växa ytterligare med 20%. I takt med en ökande tillväxt inom denna bransch ställs det också krav och förväntningar på de förpackningar som varorna skickas i. En typ av förpackning som används inom branschen är så kallade e-handelslådor.

Vilken typ av förpackning som man ska använda är kanske inte det första man tänker på som en som bedriver en e-handel, men det är en viktig del både ur ett effektiviserings-perspektiv, logistik-perspektiv, och kund-perspektiv. För att processen för packning, utsändning, uppackning och eventuella returer ska fungera på ett smidigt sätt gäller det att ha rätt utformade förpackningar. Faktum är att majoriteten av konsumenterna anser att förpackningen påverkar deras e-handelsupplevelse, trots detta upplever majoriteten av konsumenterna att e-handelsförpackningar oftast inte lever upp till förväntningarna. Detta pekar på vikten av att välja rätt förpackningar att skicka sina varor i.

E-handelslådor är en typ av förpackning som används inom e-handelsbranschen. Denna förpackningstyps finns i en mängd olika mått och dimensioner och är i många fall gjorda av kartong. Dessa lådor finns även i olika konstruktioner med varierande funktionalitet. Ofta går det att få e-handelslådor som är utformade efter specifika önskemål, såsom färg på lådan eller om vill ha något specifikt tryck på den. Att använda sig av tryck på sin e-handelslåda är en bra idé för den som vill synas lite extra.  

Så trots att förpackningstypen kan kännas som en liten del av e-handeln är det en viktig del, både ur ett effektiviseringsperspektiv när det kommer till packnings- och avsändingsprocessen men även ur kundupplevelseperspektiv. I en bransch med årlig ökande tillväxt är det viktigt att sticka ut och göra ett avtryck för på så sätt ta vara på möjligheterna som kommer med expanderande branschen, därför är valet av rätt e-handelslådor viktigt.