Transportera glasräcke, hur gör man?

Transport är en stor fråga för många företag och privatpersoner. Det är ofta i denna frågan en affär kan ställas på sin kant. Mycket handlar om hur man ska frakta på effektiva sätt, vem som ska stå för ansvaret av produkten och vem som ska betala för leveransen. När det kommer till ansvar så finns detta reglerat enligt lag i Sverige och är därför inget man behöver orda om. Men det ställer mer krav på hur man ska hantera transporten. Idag ska vi fokusera på glasräcke. Varför? Jo produkter som innehåller glas, likt ett glasräcke, har extra utmaningar eftersom det tillkommer en aspekt kring ömtålighet. När man ska frakta glasräcke ställs det höga krav på fasthållning. Det krävs att ett glasräcke sitter fast tillräckligt fr att det inte ska välta under transporten och därmed riskera att gå sönder, samtidigt kan man inte heller spänna fast det för hårt, eftersom det kan skapa spänningar som gör glaset än mer ömtåligt. Så hur gör man då? Det man ofta brukar landa i är att man bygger en sorts ställning för ett glasräcke eller ett antal av dem. I detta ställ kan man sedan fästa fast spänning så att man kan spänna åt så hårt som krävs utan att riskera att man drar för hårt. Man vill inte heller att glasskivan i ett glasräcke ska kunna röra sig för mycket. Detta är ett ytterligare användningsområde för ramen / ställningen som man bygger eftersom den hjälper räcket att hålla sin position i alla led. Att vara extra försiktig gäller alla glasprodukter som man kan komma att frakta. Att inte hantera de på rätt sätt kan snabbt bli en ganska dyr historia, eftersom man som företag i de flesta fall är ansvarig för produkten fram till dess att den är levererad till köparen. Att göra det rätt från början kan därför spara mycket pengar för alla företag.